Varför behövs en rökdetektor?

Varför behövs en rökdetektor?

Det är viktigt att ha en genomtänkt brandskyddsstrategi i sin bostad. Det innebär att du bör installera en rökdetektor för att tidigt kunna upptäcka en eventuell brand. Det är en förutsättning att man kan reagerar fort så att man hinner utrymma hemmet och kontakta brandkåren. Det finns många olika typer av brandlarm och det kan vara svårt att navigera i brandlarmsdjungeln. Idag går vi igenom några olika brandlarmstyper och deras för- och nackdelar.

Vad är en rökdetektor?

En rökdetektor är en anordning som är konstruerad för att hela tiden känna av begynnande rökutveckling. En rökdetektor varnar dig tidigt för brand vilket många gånger kan vara skillnaden på liv och död. Nackdelen med en rökdetektor är att den kan ge falsklarm, till exempel när man bakar eller lagar mat. Då riskerar man att orsaka en brandkårsutryckning helt i onödan. Många stänger av larmet när de har på ugnen för att slippa få ont i öronen av alla falsklarm men glömmer sedan att sätta på larmet igen. När det väl gäller så kanske man inte reagerar lika snabbt som man borde eftersom man har är van vid att det inte är allvar när larmet går igång. Det är också ganska jobbigt med en rökdetektor som går på i tid och otid eftersom de ljuder oroligt högt. Så högt att man många gånger inte kan stanna kvar i samma rum som den.

Vad är en värmedetektor?

En värmedetektor är en annan typ av brandvarnare som fungerar lite annorlunda jämfört med en rökdetektor. Värmedetektorn är utrustad med sensorer som reagerar när rumstemperaturen blir för varm. Den aktiveras inte av gas eller rök utan endast när värmen överstiger en viss nivå. Den är mycket effektiv vid flambränder eftersom temperaturen snabbt stiger, i synnerhet uppe i takhöjd. Risken för falsklarm är mycket mindre jämfört med en rökdetektor. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till rök från riktiga bränder och därför reagerar sent i brandförloppet.

Optisk och jonisk rökdetektor

Den optiska rökdetektorn används mest i Sverige. Den har en mätkammare där man mäter partikeltätheten genom så kallad reflektion. Den joniserade rökdetektorn fungerar med radioaktivt ämne i mätkammaren. Rökpartiklarna fastnar på partiklar som inte är laddade och det stör balansen i mätkammaren. För personer som hör dåligt så finns speciella hjälpmedel som förstärker en rökdetektors signal. Det finns också optiska hjälpmedel, till exempel en lampa som blinkar eller vibrerar när larmet går.