Problem med järn i vattnet

Många har problem med järn i sitt dricksvatten. Framför allt de som har egen brunn. Det kan yttra sig genom att vattnet är brunt och illaluktande. Tvätt kan bli missfärgad och avlagringar och beläggningar syns på sanitetsporslin. Många rocker på grund av detta inte sitt kranvatten vilket naturligtvis är ett stort problem för många. genom att mantra en Nilmarks vattenprocessor på det inkommande vattenröret kan man bli av med dessa problem. När processorn som har samma frekvens som vatten i dess ursprung monteras så hamnar vattnet i svängning och en jonisering uppstår. Järn oxideras och fälls ut och på så sätt minimeras de förekommande lukt och smakfelen. Man slipper alla obehagliga avlagringar och beläggningar på porslinet, samt att tvätten bli skinande ren utan missfärgningar. För många är det väldigt lönsamt att montera en Nilemarks processor, jämfört med konventionella filter som finns på marknaden. Dessa är ofta dyra, skrymmande och reducerar inte alltid problemen. Om en filteranläggning redan finns så behöver man inte ta bort denna även om man vill montera en Nilemarks processor. De två kompletterar varandra alldeles utmärkt och mycket goda resultat har uppnåtts.