Företagslarm för ökad trygghet

Företagslarm för ökad trygghet

Alla företag borde investera i ett företagslarm om det inte redan finns, vare sig det gäller en fabrikslokal, restaurang, hotell, affär eller bank, alla tjänar på att ha ett företagslarm. Det finns egentligen ingen entydig definition på företagslarm, det kan handla om allt från ett helt larmsystem där inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och vattenlarm ingår till enklare företagslarm med en siren. Det finns helt enkelt företagslarm för alla typer av verksamheter och företag. Det kan vara mycket att sätta sig in i när man ska skaffa ett företagslarm och många nya termer och begrepp att förstå. Börja alltid med att söka information på nätet om företagslarm, då har du en bra grund att stå på när du sedan kontaktar olika larmföretag.

Företagslarm för alla

Ett företagslarm kan vara uppbyggt på olika sätt och av olika komponenter. Det kan till exempel innehålla ett överfallslarm och kameraövervakning. Sådana företagslarm är populära i guldsmedsaffärer, banker och hotell eller andra verksamheter där det inte finns så mycket personal på plats och man behöver öka säkerheten för de anställda. Ett företagslarm kan även innehålla brandlarm eller ha funktioner som gör att man kan räkna antalet besökare i en viss lokal eller fastighet. Nästan alla företagslarm är kopplade till en larmcentral. Detta innebär ökad trygghet för personalen, särskilt om man har personal som jobbar ensamma nattetid eller på kvällen.

Hur kontrolleras ett företagslarm?

Ett företagslarm kan kontrolleras på olika sätt. Dels kan du kontrollera det via larmets centralenhet, det som man ibland kallar kontrollpanel, men man kan också styra ett företagslarm genom en app som man laddar ner till sin mobil. Det har många fördelar att kunna styra ett företagslarm via mobilen, man kan till exempel stänga av och på larmet på distans. Skulle du eller någon i personalen glömma att stänga av larmet så kan du enkelt göra det på distans. När man installerar ett företagslarm är det viktigt att alla i personalen får utbildning om hur det fungerar så ingen råkar sätta på företagslarmet av misstag.

Är alla företagslarm lika bra?

Det finns olika typer av företagslarm och olika lösningar beroende på hur just din verksamhet ser ut. Vilket företagslarm som passar ert företag bäst beror på hur stora lokaler ni har, om det finns objekt med stora värden som måste skyddas, om lokalerna ligger i bottenplan eller några trappar upp, om du behöver ha övervakning utomhus med mera. Vissa typer av verksamheter kräver mer skydd än andra.